“Yatsı vakti”

mağfiret
ahenk
yansıma
İnayet
ölümlü dünya
hüzünlü
zanaatkâr
lâtife
İyilikbilir
müteessir

 

Ne az düşünüyoruz geçmişi, geleceği.
Sanki bugünde asılıp kalmışız,
Hiç ölmeyecekmiş gibi.

e.b.
 

« Merhaba

Peygamber »