“Vefakâr”

özverili
doğruluk
hulûskâr
düzeyli
itidal sahibi
çise
şeref
hamiyetperver
namuslu
muhterem

 

“Doğruluk ahde vefâ, va’de sadâkat, şefkat;
Âcizin hakkını i’lâya samîmî gayret;
En ufak şeyle kanâ’at, çoğa kudret varken,
Yine ifrât ile vermek, veren eller darken;
Kimsenin ırzına, nâmûsuna yan bakmıyarak
Yedi kat ellerin evlâdını kardeş tanımak…”

Mehmet Akif Ersoy
 

« Gökkuşağı

İnsan sarrafı »