“Tüvana”

duygu
meşru
teceddüt
kadirşinas
hayat dolu
İstirham
tohum
dinginlik
yavru
dinç

 

“Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.”

Lev Tolstoy
 

« Peygamber

Sempati »