“Tomurcuk”

İyimser
teamül
dirlik
yaşanmışlık
beynelmilel
hayırlı
gönlü zengin
sadıkane
ana kuzusu
hudayinabit

“Yapacağımız dürüst işler bizi iyiliğe, dürüst olmayan işler de kötülüğe götürür.”

Platon
 

« İnsan

Utanmak »