09 Nis

Zaman

Zaman: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.
  • Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.
  • Belirlenmiş olan an.
  • Çağ, mevsim.
  • Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
  • Dönem, devir.
  • Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
  • Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.
  • Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.
  • Fiillerde zaman: Eylemlerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kavramı: Geldi, gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, geldiydi, geliyormuş, hastaydı vb.

 

« Back to Glossary Index