02 Nis

Yöntem

Yöntem: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
 • Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.
 • Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol.
 • Yeni gerçekleri bulmak, bilinen gerçekleri yorumlamak ve açıklamak için tutulan mantıklı düşünme yolu.
 • Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
 • Çağdaş oyunculuğun kurucusu Stanislavski yöntemi için kullanılan sözcük. bk. Stanislavski dizgesi.
 • Bir işlemin yapılması yolu.
 • Bir amaca, bir sonuca ermek için tutulan düzenli yol.
 • Yol, tarz, metot.
 • Yetenek.
 • Uygun, kolay.

 

« Back to Glossary Index