04 Nis

Yön

Yön: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Belli bir noktaya göre olan yer, taraf.
  • Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe.
  • Bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet.
  • Tutulacak, izlenecek yol.
  • Cihet, taraf, vecih, suret.
  • Yüz, cephe, taraf.
  • Neden, sebep.
  • İyi.

 

« Back to Glossary Index