04 Nis

Yakınlık

Yakınlık: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.
  • Yakın olma durumu.
  • Gönül birleşmesi.
  • Birden çok sayıda kişi arasında gerçek ya da varsayılan dünürlük, hısımlık ilişkileri.

 

« Back to Glossary Index