02 Nis

Veda

Veda: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme.
  • Sevilen birinden veya yerden ayrılma.
  • (Sanskritçe: bilme): Eski Hint kültürünün kutsal yazıları; dinsel metinler ve bunlarla ilgili açıklamalar.

 

« Back to Glossary Index