04 Nis

Varlık

Varlık: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Var olma durumu, mevcudiyet.
  • Var olan her şey.
  • Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
  • Önemli, yararlı, değerli şey.
  • Yaşam, ömür, hayat.
  • Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
  • Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.
  • Felsefenin temel kavramlarından biri; ilkin Parmenides kullanmış. 1. Var olan şey; var olduğu söylenen şey; var olanın varoluşu. (Var olan şeylerle varlık arasındaki ayrım, doğru ile doğruluk arasındaki ayrım gibidir; doğru olan birçok şeyler vardır, ama doğruluk bu birçok doğrularda bir ve aynıdır.) Aristoteles’te “varolanların varlığı”, var olanların çokluğu içinde ortak olan, özdeş olan. 2. Oluş ve yok oluşun karşıtı olarak: Kalıcı olan, gelip geçici olmayan. 3. Bütün var olanları içine alan en genel kavram. 4. Görüntünün karşıtı olarak gerçekten var olan. // Varlık, gerçek (real) varlık, düşüncel (ideal) varlık olarak ayrılır.

 

« Back to Glossary Index