28 Mar

Uzlaşma

Uzlaşma: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Uzlaşmak durumu, uyuşma.
  • Uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs.
  • Karşıtlar arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birlik sağlama.
  • Uygulanacak işlerde tartışma yoluyla bir bütünlük ve birliğe varma.
  • Bireylerin ya da toplumsal kümelerin, toplumsal değerlerin paylaşılmasında karşılıklı ödünlerle aralarında bir anlaşmaya varmaları.
  • Tutum, görüş, kanıların birbirine uygun düşmesi ya da yaygın kalıplarla bağdaşması.

 

« Back to Glossary Index