04 Nis

Uyum

Uyum: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk.
  • Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.
  • Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
  • Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni.
  • Bir sözcükte ünlülerin veya ünsüzlerin kural halinde birbirlerini etkileyerek benzeşmeleri: Ünlü uyumu, ünsüz uyumu vb.
  • Bireyin, çevresel koşullara ya da değerlere ruhsal bakımdan kendini uydurması süreci.
  • Organizmanın, varlığını sürdürebilmesi için gerekli değişmelerle kendini çevre koşullarına göre ayarlaması.
  • Bir yapıtta parçaların birbirleriyle ve yapıtın tümüyle uygunluğu.
  • Şiir ya da düzyazıdaki sözcük ya da sözcük öbeklerinin ses ve yapı benzeşmesinden oluşan ve kişide güzel bir etki uyandıran düzen.

 

« Back to Glossary Index