29 Mar

Uyarmak

Uyarmak: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir kimseye bir davranışta bulunmasını veya bulunmamasını söylemek, ikaz etmek.
  • Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak.
  • Bir canlının herhangi bir organını dıştan bir etki ile görev yapmaya zorlamak.
  • Öğütle yola getirmeye çalışmak.
  • Uyandırmak, irşadetmek, ikazetmek.
  • Öğütle, eğitimle yola getirmeye çalışmak.
  • Işığı parlatmak, yakmak.
  • Sönmüş ateşi canlandırmak.

 

« Back to Glossary Index