09 Nis

Usûl

Usûl: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz.
  • Bilimde belli bir sonuca erişmek için, belli ilke ve kurallara göre izlenen yol, metot.
  • Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar.
  • Klasik Türk müziğinde tempo.

 

« Back to Glossary Index