19 Mar

Ürün

Ürün: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
  • Eser, yapıt.
  • Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey.
  • Otlakta, dağda, yerinden koparılmadan kuruyup kalmış ot. Yazın biçilerek damlara doldurulup kışın hayvanlara yedirilen meşe yaprağı. Çürümüş ot, yaprak vb.
  • Süt ve süt ürünlerine verilen genel ad. Süt, yoğurt, ayran vb. nesneler. Sağmal hayvan.
  • Sık orman.
  • Üretilen mal ve hizmetler.

 

« Back to Glossary Index