08 Nis

Ülkü

Ülkü: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.
  • İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon.
  • Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.
  • Gerçekte değil de ancak düşüncede var olan şey.
  • Erişilmesi düşünülmeyen ya da her zaman gerçekleşemeyen, ancak uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce düşünce, dilek.
  • Erek; yargı ölçüsü, kılavuz ilke; örnek, insanı duyular dünyasının üstüne yükselten en yüksek erek.
  • Yetkinliğin tümü; en yüksek, en yetkin gerçeklik.
  • Soyut olarak düşünülmüş şey.

 

« Back to Glossary Index