02 Nis

Tedavi

Tedavi: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi.
  • Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.

 

« Back to Glossary Index