08 Nis

Tebliğ

Tebliğ: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bildirme.
  • Haber verme.
  • Bildiri.
  • Divan edebiyatında, mübalâğa biçimindeki söz sanatının ilk derecesi.

 

« Back to Glossary Index