17 Mar

Tasavvuf

Tasavvuf: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Tanrı’nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım.
  • Kur’an’da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği.

 

« Back to Glossary Index