17 Mar

Su

Su: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab.
 • Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu.
 • Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı.
 • Bazı kokulu yaprak veya çiçeklerin imbikten çekilmesiyle elde edilen kokulu sıvı.
 • Yemeğin sıvı bölümü.
 • Kez.
 • Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik.
 • Halı, perde, örtü vb. eşyaların dört kıyısına konulan çizgiler ya da çiçek biçiminde süsler: Şu halının suyunu ne güzel dokumuşlar.
 • Kumaşlarda kenar çizgisi.
 • Tahta ve odun gibi şeylerde liflerin yolu, doğrultusu.
 • Çocuk oyunlarında çizilen çizgi.
 • Uçantop alanının kıyı çizgisi.
 • Huy, yaradılış.
 • Zaman, vakit.
 • Tazelik, canlılık, gençlik için.
 • Hal, durum.
 • Utanma duygusu, ar.
 • H2O; yer yüzeyinin en büyük bölümünü oluşturan, kimyaca çok kalımlı, renksiz, kokusuz, tatsız sıvı.
 • Formülü HOH, 17 °C’deki dielektrik sabiti 81, atmosfer basıncında 4 °C’deki bağıl yoğunlu 1,00, d.n. 0 °C, 20 °C’deki viskozitesi 0,01002 poise, özgül ısısı 1 cal/g, 100 °C’deki buhar basıncı 760 mmHg, 20 °C’deki yüzey gerilimi 73 din/cm, erime ısısı 80 cal/g, buharlaşma ısısı 540 cal/g, kırma indisi 1,333 olan, damıtma, iyon değiştirme, klorlama ve süzme ile arıtılabilen, süspansiyon yapıcı, çözücü, endüstriyel soğutucu, nükleer reaktörlerde yavaşlatıcı ve fizyolojik bakımdan besleyici olarak, ayrıca güç kaynağı, su buharı üretimi, kağıt kaplama, süzme, yıkama, ovalamada çok kullanılan, renksiz, kokusuz, tatsız ve dünyada en bol bulunan bir sıvı madde.
 • Tarz, yol, hal, durum.

 

« Back to Glossary Index