08 Nis

Sır

Sır: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik.
  • Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka.
  • Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey.
  • Aklın erişemediği, açıklanamayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem.
  • Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı.
  • Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem.

 

« Back to Glossary Index