09 Nis

Sebil

Sebil: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Su dağıtılan yer.
  • Hayır için parasız dağıtılan su.
  • Kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır için dağıtılan içme suyu.
  • Genellikle camilere bitişik özel bir biçimde yapılmış, karşılık beklemeden hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı, sebilhane.
  • Meyan kökü şerbetini bir hayır için dağıtma.

 

« Back to Glossary Index