02 Nis

Sanat

Sanat: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • İnsanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işi.
  • Bir duygunun, bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bunların sonunda erişilen üstün yaratıcılık.
  • Gerçeği güzel tasarımlarla yansıtan özel bir toplumsal bilinç ve insan eylemi biçimi.
  • Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
  • Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
  • Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
  • Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
  • Zanaat.
  • Ustalık, hüner, beceri.
  • Yetenek.

 

« Back to Glossary Index