09 Nis

Sağlam

Sağlam: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil.
  • Zarar görmemiş, bozulmamış.
  • Engeli veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli.
  • Güvenilir.
  • Gerçek, inanılır bir temeli olan.
  • Her hâlde, muhakkak.
  • Eksiksiz, bütün olarak.
  • Para yönünden saygınlığı olan, borcunu ödeyebilen.

 

« Back to Glossary Index