28 Mar

Saf

Saf: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Katıksız, arı, katışıksız, halis, has, temiz.
  • Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil.
  • İyi niyetli, art niyetsiz.
  • Dizi, sıra.

 

« Back to Glossary Index