09 Nis

Ozan

Ozan: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Şair
  • Sazla ya da sazsız ezgiler ve şiirler söyleyen kişi.
  • Eski Oğuzlarda Oğuz destanlarını okuyan saz şairi.
  • Deyişler yazarak, koşuklar dizerek duygu, imge, beğenilerimizi güzel, tatlı anlatışlarla dile getiren sanatçı.
  • Halk şairi, saz şairi, toplantılarda saz ile şiir söyleyen kimse.
  • Şiir yazan, şair.
  • Halk şairi.

 

« Back to Glossary Index