28 Mar

Ölçüt

Ölçüt: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter.
  • Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm).
  • Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural.
  • Bir testin değerlendirilmesine yarayan ölçün.
  • (Yun. kriterion < krinein = ayırma, yargılama) : 1. (Genel olarak) Ayırma ve yargılama aracı; doğruyu yanlıştan ayırt etme aracı. 2. (Mantık ve bilgi öğretisinde) Bilgide doğruluğu ya da yanlışlığı ayırma aracı. // Ölçüt olarak geçerli olanlar: a. Biçimsel: mantıksal çelişmezlik ilkesi, b. Konuyle uygun düşme; kavramla görünen (algının) örtüşmesi; apaçık oluş.
  • Gerekli ve yeterli koşul.

 

« Back to Glossary Index