05 Nis

Ölçülü

Ölçülü: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Ölçüsü alınmış, ölçülmüş.
  • Belirli bir ölçüde olan.
  • Dikkatli, düşünerek.
  • Ilımlı.
  • Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düz yazı), vezinli, mevzun.

 

« Back to Glossary Index