02 Nis

Ölçü

Ölçü: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. 2. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi.
  • Ölçme sonucu bulunan rakam.
  • Belirlenmiş boyut.
  • Ölçüt.
  • Değer, itibar.
  • Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu.
  • Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
  • Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.
  • Endaze.

 

« Back to Glossary Index