07 Nis

Müstesna

Müstesna: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz.
  • Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan.
  • Kural dışı.
  • Dışında, ayrı, hariç tutularak.

 

« Back to Glossary Index