04 Nis

Mümeyyiz

Mümeyyiz: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen.
  • Yazıları beyaz kâğıda temize çeken kimse.

 

« Back to Glossary Index