26 Mar

Mihenk taşı

Mihenk taşı: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Altın, gümüş vb. madenlerin ayarını anlamak için sürtüldükleri bir tür taş, mihenk, denek taşı.
  • Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt.

 

« Back to Glossary Index