02 Nis

Mahalle

Mahalle: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri.
  • Bu parçalarda oturan insanların tamamı.
  • Bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü, yapı bölgeciklerinden ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçalardan her biri.

 

« Back to Glossary Index