27 Mar

Kutsal

Kutsal: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
  • Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut.
  • Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen.
  • Tanrı’ya adanmış olan.
  • Tanrısal olan, bütün var olanların, yeryüzüne ilişkin olanın üstünde yükselen, ondan bütünüyle başka olan.
  • Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrı’ya yakınlaşan kişilerin niteliği (azizler, evliyalar, ermişler).

 

« Back to Glossary Index