27 Mar

Kolaylık

Kolaylık: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Kolay duruma getiren.
  • Kolay olma durumu.
  • İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey.
  • Bir işi yapabilme durumu veya imkânı.

 

« Back to Glossary Index