07 Nis

Katılım

Katılım: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Katılma işi, iştirak.
  • Bir süreç ya da bir durum içinde istençli ve eylemli olarak bir işi üstlenme ya da bir olayda etkin olma.

 

« Back to Glossary Index