17 Mar

Kamu yararı

Kamu yararı: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Toplumun yararına olma durumu.
  • Kamu menfaati.
  • Genel toplumsal gönence ilişkin konular.
  • Topluma yarar sağlayan değerler bütünü, menafiiumumiye.
  • Geniş anlamıyla, ulusun, toplumun gereksemelerini karşılayan, toplumun bütün çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla girişilen çalışmalar.
  • Kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul. Sahiplik hakkının sınırının belirtilmesinde kullanılan ve bu hakkın özüne dokunulmamasını güvenceye bağlayan yasal ölçü.

 

« Back to Glossary Index