17 Mar

İyilik

İyilik: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • İyi olma durumu, salah.
  • Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet.
  • Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik.
  • Yarar veya elverişlilik, nimet.
  • Kağnı tekerleklerinin geçtiği ok, dingil.

 

« Back to Glossary Index