28 Mar

İyi

İyi: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.
 • Bol, çok, aşırı.
 • Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren.
 • Esen, sağlıklı.
 • Yerinde, uygun.
 • Doğru olan.
 • Yeterli, yetecek miktarda olan.
 • Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.
 • İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde.
 • (Geniş anlamında) a. İşe yarar, ereğine, özüne uygun, doğru yapılmış; doğasına uygun. b. İstenmeğe değer olan. c. Değere yönelmiş, değere ilişkin, değerle belirlenmiş, değerli.
 • Ahlakın ve ahlak felsefesinin temel kavramı: Ahlaksal değer; ahlaksal olanın olumlu ana niteliğini gösteren özel kavram; ahlakça değerli olan (karşıt kavramı: kötü).
 • Ahlak felsefesinde şu anlamlarda kullanılır: a. (Skolastikte) Tanrı’nın istemiş olduğu dünyadaki varlık düzeni ile uyum. b. (Kant’ta) İstencin, içerik bakımından değil de, yalnızca ahlak yasasınca belirlenmiş olan biçimsel niteliği. 3. Somut kişi ya da edim değeri. // İyi, değerler düzeninde yüksek değerleri seçmede ortaya çıkar. Buna karşılık kötü, aşağı değerlerin yeğ tutulmasında kendini gösterir. Ayrıca: “Yararlı olan iyidir.” (yararcılık) ya da “Haz veren iyidir.” (hazcılık) görüşleri.

 

« Back to Glossary Index