08 Nis

İrfan

İrfan: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Bilme, anlama, sezme.
  • Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş.
  • Kültür.
  • Tasavvufta evrenin sırlarını bilme gücü.

 

« Back to Glossary Index