08 Nis

İnsanlık

İnsanlık: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • İnsanca davranma.
  • İnsan olma durumu.
  • İnsanların tümü, beşeriyet.
  • Doğru dürüst insana yakışır durum, adamlık, âdemiyet.
  • İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi.
  • İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi.
  • İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma.

 

« Back to Glossary Index