04 Nis

İlke

İlke: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip.
  • Temel bilgi.
  • Öge.
  • Davranış kuralı.
  • Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip.
  • Temel düşünce, temel kanı.
  • Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural.
  • Her türlü tartışmanın dışında sayılan kural.
  • Başlangıç, hareket noktası, her şeyin kendisinden türediği ilk ve temel kaynak.
  • Başlangıç; ilk olan; kendisinden başka bir şeyin çıktığı temel, köken; dayanak; temel neden, ilk neden. // İlkeler şu türlere ayrılır: 1. Biçimsel ilkeler (genel kurallar). (Ör. Mantıkta düşünce yasaları: çelişmezlik ilkesi vb.) 2. İçeriksel ilkeler: Bilgi içeriğini belirleyen ilkeler. (Ör, Fizikte enerjinin korunması ilkesi.) 3. Fizikötesi ilkeler (varlık ilkeleri): Yaşamın, gerçekliğin en yüksek koşulları, en yüksek temelleri türlü filozoflarda değişir. (Ör. Thales’te su, Pythagoras’ta sayı, Platon’da idea vb.) 4. Nedensel ilkeler: Bütün olup bitenlerin en yüksek nedenleri. S- Bilgi ilkeleri: Her türlü bilginin en yüksek koşulları. 6. İstenç ilkeleri ya da kılgılı ilkeler: Ahlak eyleminin en yüksek kuralları a. genel ve nesnel geçerliği olan yasalar, buyruklar, b. Yalnızca birey için, kişi için geçerli olan öznel ilkeler (maxime).

 

« Back to Glossary Index