29 Mar

İlham

İlham: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • İçe, gönle doğma, esin.
  • İçe, gönle doğan şey.
  • Allah’ın Peygamberlerin yüreğine doğdurduğu Tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler.

 

« Back to Glossary Index