27 Mar

İlahî

İlahî: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Tanrı ile ilgili olan, Tanrı’ya özgü olan, tanrısal, lahuti.
  • Çok güzel, mükemmel.
  • Tanrıyı övmek üzere ezgi ile söylenen nazım. (Bu ilâhilere Mevleviler Ayin, Bektaşiler Nefes, Gülşenîler Tapuğ, Halvetîler Durak, başka tarikat ehli Cümhur derler).

 

« Back to Glossary Index