07 Nis

Hukuk

Hukuk: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen, yaptırımları belirleyen yasaların bütünü, tüze.
  • Yasaları konu alan bilim.
  • Haklar.
  • Ahbaplık, dostluk.

 

« Back to Glossary Index