17 Mar

Himmet

Himmet: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Yardım, kayırma.
  • Çalışma, emek, gayret, çaba.
  • Lütuf, iyilik, iyi davranma.
  • Yüksek irade.
  • Kutsal sayılan bir kişi tarafından yapılan etki.
  • Çelikçomak oyunu.

 

« Back to Glossary Index