02 Nis

Hayat

Hayat: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Canlı, sağ olma durumu.
 • Yaşam.
 • Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı.
 • Meslek.
 • Geçim şartlarının bütünü.
 • Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
 • Yaşamayı sağlayan şartların bütünü.
 • Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi.
 • Sofa. Avlu. Salon, hol. Koridor. Balkon. Sundurma. Oda. Köylerde çamaşır yıkanılan yer, yunaklık. Yayla evi. Eski ev. Ev bahçesi. Ahır, ağıl. Arsa.
 • Canlılarda, doğumdan ölüme kadar geçen süre.
 • Yaşama, yaşayış.

 

« Back to Glossary Index