26 Mar

Hâtıra

Hâtıra: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Anı.
  • Bellekte yaşamaya devam eden geçmiş izlenim, duygu veya olay.
  • Bir kimse veya olayı hatırlatan nesne, yadigâr.
  • Andaç, anmalık.

 

« Back to Glossary Index