04 Nis

Güzellik

Güzellik: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

  • Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün.
  • Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık.
  • Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey.
  • Güzel olan bir kimsenin niteliği.
  • Görme ve işitme duyuları aracılığıyla, hoşumuza giden ve bizde hayranlık duygusu uyandıran biçim ve ölçülerin oluşturduğu uyumlu bütün.

 

« Back to Glossary Index