28 Mar

Güzel

Güzel: Açıklaması, sözlük anlamı nedir?

 • Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı.
 • İyi, hoş.
 • Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.
 • Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.
 • Görgü kurallarına uygun olan.
 • Sakin, hoş (hava).
 • Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı.
 • Pek iyi, doğru.
 • Güzel kız veya kadın.
 • Güzellik kraliçesi.
 • Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde.
 • Adamakıllı, şiddetli:
 • (Sözcüğün somut anlamı: Görmeyle ilgili, göze hoş görünen). Estetiğin temel kavramı; değer yargılarının ana kavramlarından biri. Güzel, genellikle uyumlu birlik olarak kabul edilir. Platon’dan beri güzel üzerine çeşitli öğretiler geliştirilmiştir.
 • İnsanın estetik duygusunu heyecana getiren hâl.
 • Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki dengeyle hayranlık duygusu uyandıran ve hoşa giden (yazı, şiir, yapıt).

 

« Back to Glossary Index